De luchtverkeersleiders van skeyes benadrukken in een open brief dat een meerderheid van hen de stakingsacties op de Belgische luchthavens wél steunt. Ze doen dat na de uitspraak van CEO Johan Decuyper vorig weekend dat slechts “enkelingen” het bedrijf “gijzelen”. De directie van skeyes heeft intussen aan de overheid gevraagd om een sociaal bemiddelaar ter beschikking te stellen.

217 van de 265 luchtverkeersleiders hebben de brief al ondertekend. “Alle ondergetekenden van deze brief verwerpen het akkoord dat het management oplegde én steunen de volgens ons noodzakelijke acties”, klinkt het. “De ‘grote stilzwijgende meerderheid’ wil inderdaad graag een kwalitatieve en veilige service bieden, maar met uw uitlatingen in de pers en dit akkoord biedt u ons daarin geen enkele ondersteuning.”

“Ondermaats management”

De luchtverkeersleiders hekelen onder meer het personeelstekort dat door het “ondermaatse management van de afgelopen jaren” is ontstaan.

Ze benadrukken voorts dat ze “streven naar een veilig en efficiënt luchtruim boven heel België, op alle luchthavens”. “We kunnen dit echter enkel garanderen met de steun van ons management. Wij willen graag samenwerken, maar die samenwerking moet van beide kanten komen. Zoniet zien wij ons genoodzaakt verder actie te blijven voeren.”

De samenwerking moet van beide kanten komen, zoniet zien wij ons genoodzaakt verder actie te blijven voeren

Luchtverkeersleiders in open brief

“Leugen”

De open brief toont nogmaals aan dat het water tussen de vakbonden en directie diep is. Dat bleek gisterenavond ook al, toen skeyes-woordvoerder Dominique Dehaene bekendmaakte dat er een voorakkoord was bereikt. “Er is overeengekomen om een bemiddelaar aan te stellen voor de discussie over de nachtshiften”, luidde het. De vakbonden ontkenden dat echter. “Het is een leugen dat er een voorakkoord is”, reageerde ACV-secretaris Kurt Callaerts.

Volgens de vakbondsman doet de directie al wekenlang geen enkele fundamentele toegeving. “Wij vragen bij de directie al maanden om een sociale bemiddelaar voor meerdere twistpunten. Niet enkel voor het punt over de nachtshiften, dus.”

Het is een leugen dat er een voorakkoord is

Kurt Callaerts van ACV

Sociaal bemiddelaar

De directie van skeyes meldt intussen in een persbericht dat ze aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft gevraagd om een sociaal bemiddelaar ter beschikking te stellen. Ze nam die beslissing “in het kader van het sociaal overleg bij skeyes en op basis van de evoluties van de laatste dagen”, staat in het communiqué.

Gisteren lieten het ACV en de VSOA al weten dat ze minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zullen aanschrijven met de vraag een bemiddelaar aan te stellen. “Wij zijn bereid onze acties op te schorten, zodra de minister een neutrale bemiddelaar aanstelt voor álle discussiepunten”, zei ACV-secretaris Callaerts.

BRON: HLN.BE

Déjà + 200 000 clients vous ont précédé!

Contactez nous pour plus d’informations

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.